Menu
Your Cart

Polityka prywatności

1. Uwagi ogólne
  Niniejsze uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe oznaczają wszelkie dane, na podstawie których można Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych, zamieszczonym pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

  Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej strony internetowej.


W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

  Z jednej strony, Twoje dane są zbierane, gdy przekazujesz je nam. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.


  Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową.


Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

  Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.


Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

  W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Mają Państwo również prawo zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w informacji prasowej. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

  Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

  Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas przeglądania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tzw. aplikacji analitycznych. Analiza Państwa zachowania podczas przeglądania stron jest zazwyczaj anonimowa; Państwa zachowanie podczas przeglądania stron nie może być prześledzone wstecz. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie lub uniknąć jej poprzez rezygnację z określonych narzędzi. Szczegóły znajdują się w niniejszej deklaracji o ochronie danych.

  Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.


2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe Prywatność
  Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

  Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe oznaczają dane, dzięki którym można Państwa zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się odbywa.

  Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych przez internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Wskazówka dla organu odpowiedzialnego
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Odbiorca: NOVO GRUPE UAB

IBAN: LT67 3250 0120 0005 4909

BIC: REVOLT21

Adres odbiorcy: Saltkalviu g 72-7, Saltkalviu g 72-7, LT-02174, VILNIUS, Litwa

Bank / instytucja płatnicza: Revolut Bank UAB

Adres banku/instytucji płatniczej: Konstitucijos ave. 21B, 08130, Wilno, Litwa

info@gartendek.lt

  Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo dostępu do właściwego organu nadzorczego
  W przypadku naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych, osoba zainteresowana ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
  Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

Prawo dostępu do właściwego organu nadzorczego
  W przypadku naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych osoba zainteresowana ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prawo do przenoszenia danych
  Mają Państwo prawo otrzymać dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w wykonaniu umowy, przekazane Państwu lub stronie trzeciej w standardowym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w zakresie technicznie możliwym.

Szyfrowanie SSL lub TLS
  Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby, które wysyłasz do nas jako operatora strony internetowej, ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie w linii adresowej przeglądarki z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych na Państwa temat danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania, a w razie potrzeby do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych za pośrednictwem poczty elektronicznej w dowolnym momencie. W razie dodatkowych pytań dotyczących Państwa danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem wskazanym w informacji prasowej.


Sprzeciw wobec e-maili promocyjnych
  Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w związku z obowiązkiem wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy strony wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych reklam, takich jak spam mailowy.


3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej Pliki cookie
  Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies pomagają uczynić naszą ofertę wygodniejszą, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

  Większość używanych przez nas ciasteczek to tzw. ciasteczka sesyjne. Są one automatycznie usuwane po Państwa wizycie. Inne pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie.

  Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała o ustawieniu plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, aby wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aby aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku wyłączenia plików cookies funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

  Pliki cookie, które są niezbędne do procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych pożądanych funkcji (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 GDPR. f. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie usług. W zakresie, w jakim przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy zachowania użytkownika podczas przeglądania), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera
  Dostawca strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:


Typ i wersja przeglądarki

Używany system operacyjny

URL odsyłający

Nazwa hosta komputera wchodzącego na stronę

Czas żądania serwera

Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Formularz kontaktowy
  Jeśli prześlesz nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego, dane zawarte w formularzu zapytania, w tym podane w nim dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w celu ewentualnych pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

  Dlatego też przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. Wystarczy nieformalna wiadomość do nas na adres e-mail. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które miały miejsce przed odwołaniem.

  Dane, które wprowadziłeś w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, wycofasz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne, w szczególności okresy przechowywania, pozostają niezmienione.

Rejestracja na tej stronie internetowej
  Na naszej stronie internetowej można się zarejestrować, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji strony. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy tylko po to, aby móc skorzystać z danej oferty lub usługi, na którą się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

  W przypadku ważnych zmian, takich jak zmiany zakresu oferty lub zmiany konieczne z technicznego punktu widzenia, będziemy informować Państwa w ten sposób na adres e-mail podany podczas rejestracji.

  Dane wprowadzone podczas rejestracji będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość do nas na adres e-mail. Cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które już miało miejsce.

  Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane do momentu rejestracji na naszej stronie internetowej, po czym zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)
  Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Podstawą tego jest art. 6 ust. 1 lit. b GDPR, który zezwala na przetwarzanie w celu wykonania umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w zakresie niezbędnym do korzystania przez użytkownika z usługi lub do wystawienia faktury.

  Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają niezmienione.

  Przekazywanie danych w ramach umowy o świadczenie usług i treści cyfrowych
Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, na przykład bankowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie płatności.

  Wszelkie dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazisz zgodę na ich przekazanie. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

  Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b GDPR, który zezwala na przetwarzanie w celu wykonania umowy lub środków przedumownych.


4. Narzędzia analityczne i reklama Google Analytics

  Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

"Google Analytics" wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają nam analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Anonimowość IP
  Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimowości IP. Dzięki temu w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym Google skraca Państwa adres IP, zanim zostanie on przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzystuje te informacje na zlecenie operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług dla operatora strony internetowej związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wtyczka do przeglądarki
  Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie dotyczących Państwa korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną po kliknięciu na następujący link: https. ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
  Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, aby zapobiec gromadzeniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie.

  Więcej informacji o tym, jak Google Analytics przetwarza dane użytkownika, można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień
  Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych dotyczących zamówień i w pełni przestrzegamy surowych wymogów niemieckiego urzędu ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

5. Akcesoria i narzędzia
YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem strony internetowej jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron, która zawiera wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. "Serwer YouTube jest informowany, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, zezwalają Państwo YouTube na przypisanie Państwa zachowania podczas przeglądania stron bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz tego uniknąć, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika znajduje się w oświadczeniu YouTube o ochronie danych osobowych pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

"Google Web Fonts"
  Ta strona internetowa wykorzystuje tzw. czcionki internetowe udostępniane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje niezbędne czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby tekst i czcionki były wyświetlane prawidłowo.

  Aby to zrobić, używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że na naszą stronę internetową wchodzono za pomocą Państwa adresu IP. "Google Web Fonts" służą do prezentacji naszej oferty online w jednolity i atrakcyjny sposób. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

  Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer będzie korzystał ze standardowej czcionki.

  Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google
  Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Aby korzystać z funkcji Google Maps, należy zapisać swój adres IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

  Mapy Google są wykorzystywane do atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia Państwu znalezienia lokalizacji na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://www.google.lt/intl/lt/policies/privacy/.

 Nasza strona korzysta z plików cookie. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.